Menu

Zasady i warunki

Informacje prawne

Warunki korzystania

Witamy w witrynie internetowej Euro-Locks Sp. z o. o. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz i wyrażasz zgodę na poniższe zasady i warunki. 

Jurysdykcja 

Witryna jest zarządzana i obsługiwany przez spółkę Lowe & Fletcher Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Podlega przepisom prawa angielskiego. Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny spoza terytorium Wielkiej Brytanii, robisz to rozumiejąc, że nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność z przepisami prawa obowiązującymi w kraju, w którym przebywasz. Prawo angielskie i angielskie sądy posiadają wyłączną jurysdykcję. 

Prawa autorskie 

Witryna oraz wszelkie prawa autorskie w niej zawarte stanowią własność spółki Lowe & Fletcher Ltd. oraz jej podmiotów prawnych, chyba że podano inaczej. Możesz wydrukować lub pobrać kopię takich materiałów do użytku osobistego. Spółka Lowe & Fletcher Ltd. powinna być zawsze podawana jako źródło i właściciel materiału. Materiałów nie wolno powielać, kopiować, publikować ani przekazywać, modyfikować lub rozpowszechniać w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Lowe & Fletcher Ltd.

Zawartości witryny internetowej i materiałów nie wolno kopiować do użytku komercyjnego.

Jeśli masz konkretne uwagi dotyczące praw autorskich, prosimy o kontakt z zespołem Działu Marketingu Grupy Lowe & Fletcher.

Znaki towarowe 

Wszystkie znaki towarowe umieszczone w tej witrynie internetowej, o ile nie zaznaczono inaczej, są przedmiotem praw do znaków towarowych spółki Lowe & Fletcher Ltd. oraz jej spółek. Odnosi się to do marki, logo i emblematów. 

Dokładność i poprawki 

Jest to dynamiczna witryna internetowa, a naszym zamiarem jest aktualizowanie jej treści w sposób regularny i z największym stopniem dokładności. Zastrzegamy sobie prawo do edytowania wszelkich materiałów, wprowadzania w nich zmian lub usuwania ich z witryny. Osoby odwiedzające witrynę są objęte tymi zmianami, dlatego zalecamy częste zapoznawanie się z warunkami korzystania z witryny.

Dokładamy wszelkich starań, aby witryna zawierała dokładne i aktualne informacje. Nie możemy jednak zapewnić gwarancji ani ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia, niekompletność lub niedokładności w witrynie. 

Wirusy i hakerzy 

Nie wolno niewłaściwie korzystać z witryny firmy Euro-Locks Sp. z o. o. poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszego serwisu lub serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna ani innego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny poprzez atak typu denial-of-service lub poprzez rozproszony ataku typu denial-of service. 

Naruszenie powyższego przepisu przez osoby odwiedzające witrynę stanowi przestępstwo w myśl Ustawy o nieprawidłowym użytkowaniu komputerów (Computer Missue Act) z 1990 roku. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone do odpowiednich organów ścigania, z którymi będziemy w pełni współpracować w zakresie ujawnienia tożsamości użytkownika. W przypadku naruszenia tych przepisów, prawo użytkownika do korzystania z witryny automatycznie wygasa. 

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak denial-of-service, wirusy lub inny szkodliwy technologicznie materiał, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne własne materiały z powodu korzystania z naszej witryny lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej, lub na każdej stronie z nią powiązanej.

Linkowanie do witryn internetowych Grupy Lowe & Fletcher

Umieszczanie linku do naszej strony głównej jest dozwolone, pod warunkiem, że odbywa się to w sposób legalny oraz taki, który nie zaszkodzi reputacji naszej firmy oraz jej nie wykorzystuje. Nie wolno zamieszczać linków w sposób sugerujący jakiekolwiek powiązanie, aprobatę lub zachętę z naszej strony, gdy taka sytuacja nie ma miejsca. Nie wolno wstawiać linków na stronach, które nie są własnością użytkownika.

Wolno umieszczać wyłącznie linki do strony głównej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zezwolenia na linkowanie bez uprzedzenia. 

Linkowanie z witryn internetowych Grupy Lowe & Fletcher

Z tej witryny możliwe jest linkowanie do innych witryn internetowych Grupy Fletcher & Lowe oraz witryn zewnętrznych. Wszelkie witryny zewnętrzne są całkowicie niezależne od tej witryny oraz innych witryn Grupy Lowe & Fletcher. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść oraz nie popieramy zawartości tych witryn internetowych. Inne witryny internetowe Grupy Lowe & Fletcher posiadają swoje własne warunki użytkowania oraz zastrzeżenia.

Wyłączenie odpowiedzialności 

Wszelkie domniemane gwarancje są wyłączone w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie. Korzystając z witryny użytkownik zgadza się nie powoływać na jakiekolwiek zawarte w niej informacje. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, celowe, wtórne, pośrednie straty lub szkody wynikające z wykorzystania materiałów zawartych w witrynie bądź materiałów lub usług oferowanych na dowolnej stronie, której link znajduje się w witrynie. 

Polityka prywatności 

Grupa Lowe & Fletcher bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Nasza polityka prywatności przedstawia środki, jakie podejmujemy w celu zapewnienia ochrony wszystkich osób odwiedzających naszą witrynę: 

Nie musisz podawać żadnych danych osobowych, aby uzyskać dostęp do witryny Euro-Locks Sp. z o. o. Zapewniamy całkowitą anonimowość. 

Gromadzimy tylko następujące dane: nazwa dostawcy internetowego (adres IP), adres strony internetowej, z której do nas trafiłeś, data i godzina wizyty, odwiedzane strony internetowe oraz czas spędzony na każdej stronie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych, co pomaga nam mierzyć sukces naszej witryny i umożliwia jej ulepszanie oraz aktualizowanie. Takie informacje są zbierane globalnie, nie indywidualnie. Informacje te nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi, które umożliwiają identyfikację użytkownika i mają charakter całkowicie anonimowy. 

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych innych niż te, które użytkownicy podają za pośrednictwem formularzy online lub w wiadomości e-mail. Wszelkie dane zawarte w wiadomości e-mail są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały przekazane i nigdy nie ujawniamy ich stronom trzecim.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Grupą Fletcher & Lowe.

Pliki cookie 

Witryna Euro-Locks Sp. z o. o. wykorzystuje pliki cookie do celów poprawy doświadczeń osób odwiedzających i korzystających z naszej witryny. Plik cookie to niewielki plik danych, który zostaje zapisany na dysku komputera lub urządzenia przenośnego, gdy po raz pierwszy odwiedzasz witrynę. Umożliwia naszym systemom rozpoznanie Twojego urządzenia przy kolejnych wizytach.

Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookie. Jednak można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie lub wyświetlała je do zaakceptowania przy pierwszych odwiedzinach na stronie internetowej.

Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookie oznacza to, że chcesz odnieść jak najlepsze wrażenia z korzystania z serwisu i zgadzasz się na używanie plików cookie.

 

Informacja o ochronie danych osobowych (dla klientów sklepu)

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Euro-Locks Sp. z o.o.
 1. Dane administratora:ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy (przy złożenu zamówienia).
 1. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;  
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 
 1. Euro-Locks Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 1. Jeżeli uzna Pan/Pani, iż Euro-Locks Sp. z o.o., jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan\Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.