Menu

Aktualności

Polsko-Białoruska Misja Dyplomatyczna 2019

Polsko-Białoruska Misja Dyplomatyczna 2019

28 lut 2019

Dyrektor generalny Euro-Locks Sp. z o.o., Janusz Kuleta, w roli sekretarza generalnego Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej uczestniczył w spotkaniu w Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie w dniu 5 lutego 2019 r.

Wydarzenie to zakończyło misję dyplomatyczną Jego Ekscelencji Aleksandra Awierianowa, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, zebrani goście uczcili owocną współpracę i silne relacje handlowe dwóch narodów.

Janusz Kuleta wygłosił wystąpienie wprowadzające. Sukces misji Jego Ekscelencji uświetniły liczne podziękowania i występy muzyczne.Back to News