Menu

Aktualności

Zaproszenie na Forum Kontaktów Biznesowych „Brześć 2018”

Zaproszenie na Forum Kontaktów Biznesowych „Brześć 2018”

11 kwi 2018

W imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej PBIHP w ramach III Międzynarodowego Forum-Targów Kontaktów Biznesowych. Impreza odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 w Brześciu.

W latach 2016-2017 w targach swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 przedsiębiorstw z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski, Włoch, Chin, Łotwy, Pakistanu, Serbii i Czech. Wystawę odwiedzili zwiedzający z 30 państw.

W programie Misji Gospodarczej:

-Udział w obradach Forum Kontaktów Biznesowych
-Udział w Targach wielobranżowych w postaci wystawcy i zwiedzającego
-Oferta Projektów inwestycyjnych w Obwodzie Brzeskim
-Spotkanie z białoruskimi przedsiębiorcami w ramach Giełdy kontaktów biznesowych (B2B)
-Wizyta w Centrum Logistyczne BELTERMINAL
-Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami biznesu innych krajów: Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Litwy i wielu innych
-Program turystyczno-kulturalny

Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego programu wyjazdu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie PBIHP pod adresem: http://www.pbihp.pl/243-zaproszenie-na-misj%C4%99-gospodarcz%C4%85.html
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do udziału!Back to News