Menu

Aktualności

Zabezpiecz rzeczy osobiste pacjenta

Zabezpiecz rzeczy osobiste pacjenta

28 lip 2020

Przebywanie  w szpitalu lub innej placówce leczniczej bywa dla pacjentów wyjątkowo stresującym przeżyciem, mogącym mieć negatywny wpływ na ich samopoczucie, m.in.  ze względu na długą rozłąkę  z rodziną i przyjaciółmi.

Architekci i projektanci wnętrz powinni dążyć do poprawy samopoczucia pacjentów i uczynienia pobytu w szpitalu mniej stresującym. Często jednak prawdziwe priorytety pacjentów są pomijane na rzecz implementacji innych, mniej ważnych dla nich udogodnień.

Czego oczekują pacjenci?

W amerykańskim badaniu pt. „US study into design factors in healing environments”, przeprowadzonym w czterech szpitalach z udziałem prawie 400 pacjentów, reprezentujących wszystkie kategorie wiekowe i grupy społeczno-ekonomiczne, wskazano, że posiadanie przez placówkę miejsca bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych jest w rzeczywistości jedną z największych trosk pacjentów.

Ankietowani przebywali zarówno w pokojach prywatnych, jak i półprywatnych. Wykorzystano szereg narzędzi badawczych i metod analitycznych, takich jak algorytmy uczenia maszynowego, ankiety tradycyjne oraz analiza regresji. W podsumowaniu badania stwierdzono: „Miejsce bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych jest najsilniejszym wyznacznikiem bezpieczeństwa i ochrony” oraz „wskazuje, że miejsce bezpiecznego przechowywania jest szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony”.

Kategoria „Bezpieczeństwo i ochrona” obejmowała takie obszary, jak bezpieczne przechowywanie, pomoc w nagłych wypadkach, ograniczenie dostępu osobom nieupoważnionym oraz sterowanie oświetleniem. Zaskakujące jest, że ten obszar rozważań projektowych znalazł się wyżej niż pozostałe, wśród których były m.in.

  • Komfort przestrzenny obejmujący wielkość sali, wystrój wnętrz i widoki przyrody (obraz na ścianie lub widok z okna).
  • Niezależność, czyli możliwość podejmowania samodzielnych działań, takich jak otwieranie rolet, regulacja oświetlenia lub temperatury oraz zamykanie drzwi.
  • Komfort cieplny, akustyczny i świetlny, który zapewniają  właściwie dobrane okna, wentylacja, zapachy, poziom hałasu i oświetlenie.
  • Komfort wykonywania codziennych czynności i pełne uczestnictwo w życiu społecznym, które ma zapewnić wsparcie ze strony innych osób, a także możliwość korzystania z krzeseł, stołów, wykładzin, telewizji, prasy, radia oraz Internetu.

Najbardziej zaskakujące jest to, że bezpieczeństwo i ochrona otrzymały wyższy priorytet niż prywatność, często uważana za najistotniejszą przez wielu projektantów i architektów wnętrz. W rzeczywistości prywatność zajęła ostatnie miejsce w wielu analizach.

Jest więc jasne, że bezpieczeństwo ma duży wpływ na samopoczucie pacjentów. W szczególności możliwość bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych w trakcie leczenia w szpitalu. Osoby odpowiedzialne za projektowanie słusznie koncentrują się na takich obszarach, jak alarmy przeciwpożarowe, systemy dostępu wideo, powiadomienia zbiorcze i systemy wezwań pielęgniarek. Niestety, często pomijana w tych rozważaniach jest prosta, ale jakże ważna potrzebą bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych.

Dzięki takim badaniom potrzeba bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych powoli otrzymuje należny priorytet. Obecnie największy postęp ma miejsce na poziomie szpitali, gdzie personel pielęgniarski i oddziały szpitalne dostrzegają potencjalne korzyści i modernizują pomieszczenia, aby zapewnić miejsce do bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych.

Postęp zmian jest wolniejszy na poziomie projektowania i OEM, gdzie masa osób decyzyjnych wciąż nie zdaje sobie sprawy z możliwości zaoferowania pacjentom tzw. ‘spokoju ducha’ dzięki udostępnieniu miejsca do bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych i nadal pomija ten element podczas projektowania i wdrażania. Tymczasem istotnym jest, przy projektowaniu powiedzmy drzwiczek garderoby, przemyślenie kwestii poziomu bezpieczeństwa, który one są w stanie zapewnić.

Euro-Locks jest w stanie zadbać o rzeczony 'spokój ducha' w prosty i opłacalny sposób. Nasze bezkluczykowe zamki zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i są idealne do użytku w szpitalach i placówkach leczniczych. Chcemy ułatwić szpitalom zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu pacjentowi i zmniejszyć stres związany z leczeniem.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie bezkluczykowych zamków dla szpitali lub omówić wymagania dotyczące projektu, zadzwoń do nas pod numer +48 (32) 344-78-70, -82, -84,
lub skontaktuj się za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online.Back to News